logo
נחמה 2 תוצאות
ברכות.. - צער וכאב: איך מספרים לילדים על כאב ואובדן?
צער וכאב: איך מספרים לילדים על כאב ואובדן?
ד' באב תשעז | 27/07/17 | מירב קלינמן

הידיעות הקשות מציפות אותנו. מכאיבות, מדאיגות ומעציבות כל כך. איך מתמודדים עם שאלות או מידע קשה שנחשף לילדים? איך משיבים לשאלות הקשות שלהם עם הכי פחות נזקים לנפשם הרכה?

טובי שפיגל הירשלר עם אביה ביום חתונתה - טובי שפיגל נפרדת מאבא
טובי שפיגל נפרדת מאבא
כ"ג בשבט תשעה | 12/02/15 | טובי שפיגל הירשלר | 6 תגובות

הפסקת פתאום לספר לי אותך, עצרת ממש באמצע המתח, לא סיפרת לי את הסוף, את החלק הזה שהם חיו באושר ובעושר. השארת לי את הדף למלא, את השורות של מורשת חייך לכתוב ולקיים, אבא למה הלכת? טובי שפיגל בטור כואב נפרדת מאביה.

logo