logo
מידרון חלקלק 1 תוצאות
מותחן בהמשכים: פרק ראשון - החלטה גורלית
מותחן בהמשכים: פרק ראשון - החלטה גורלית
י"ח באב תשעז | 10/08/17 | ג. הלוי | 2 תגובות

הרשל' הניח את ידיו על אוזניו, ההמולה מאולם הייצור חדרה למשרד, עכשיו לא סבל זאת. היו לו שלושים וששה עובדים, חלקם יהודים חרדים מהקהילה שלו, פרנסתם מוטלת על כתפיו, ואם ייאלץ לפטר עובדים אלו, יהיו חבריו מהשטיבל מפוטרים, אנשים בעלי משפחות גדולות שהמפעל מטה לחמם, כיצד יביט בעיניהם * פרק ראשון מתוך מותחן רב המכר מדרון חלקלק

logo