logo
רווקות

עצמי עיניים, דמייני את חופתך, את אושרך, את בעלך, ילדיך, וכל מה שלבך מייחל ומתפלל לו. תני חיוך, מחאי כפיים ונסי להזיז את גופך ממש עד כדי ריקוד (רווקות)

שתזכי.. - שתזכי: למה דווקא בן תורה?

"שתזכי להקים בית בישראל, בית של תורה בית של קדושה,יחד עם בעל צדיק טוב לב ובן תורה". כך בורכתי פעם אחר

מחכה ומצפה.. - ספירת העומר והציפיה לשידוך

ימי הספירה הם ימי ציפיה והבנת היחס שבין אדם לחברו, מהות ההמתנה לחג הנכסף - 'חג מתן תורה. ואם נשליך זאת

כתבות