logo
תרבות

אמנם להרבה מאתנו השם הזה לא אומר הרבה. אך ולנטינה טרשקובה היא לא סתם עוד אחת, היא האישה הראשונה שהגיעה לחלל והקיפה את כדור הארץ 48 פעם * עכשיו יש כבוד? (מהעולם)

המראות החביבות על הקב"ה - "קבל אותן, כי אלו חביבין עליי יותר מכולן"

הכיור נעשה מנחושת שהייתה תרומתן של הנשים. הנשים השתמשו במראות שהיו עשויות נחושת מבריקה, ומסרו אותן בעבור

עזרו להם להקים בית.. - אודסה: עיזרו ליתום והיתומה להקים בית נאמן

בגיל 12 הגיע ש.ב לישראל הישר מכפר נידח באוקראינה לבית היתומים 'משפחה' באודסה בהנהלת רב העיר הרב אברהם

כתבות