logo
משפחה

"אני רוצה להאמין שיהדות היא גם אהבה וחיבוק גדול. כמו מה? כמו זר של שושן צחור ישר מהשדה, שמתחיל בלילה כשלא רואים להפיץ את הריח המדהים הזה" * מאיה א. במסמך מרגש על יהדות ואמונה, בערב חג השבועות (ערב חג השבועות)

המכשיר השחור הזה.. - לא מוכרת את נשמתי לשטן

אני חושבת מה היה אילו אובייקט אחד בעולם היה כלי הבילוי שלי ומורה הדרך שלי ומנהל היישומים והבנק והחנייה

הגיל הרך.. - לבטל את חזקת הגיל הרך

כשקראתי את הידיעה, שמליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את החוק לפיו חזקת הגיל הרך תצומצם ותעמוד על גיל

כתבות