logo
משפחה

מכירות את זה שאתן כבר בקצב מסויים של החיים, פחות או יותר סדר היום שלכם מאורגן ומקובע, ואז מגיע יום חמישי עם תזוזת השעון שמשאירה סימנים עד ליום ראשון (שעון קיץ)

רבות בנות עשו חייל.. - פסח בא: אל תשכחי את הילדים בתקופה הקרובה

יש כאלו שכבר עמוק, עמוק בשלב הניקיונות. כל אחת לפי הקצב האישי שלה. אבל דבר אחד אנחנו חייבות להזכיר לעצמינו

הזמן שטס לו.. - מהירות הזמן: הרהורי פרידה מפורים שברח

זוכרים את זהכשהיינןו צירים הכל היה נראה זורם על מי מנוחות, הזמן אפילו נראה כאילו עומד מלכת. אך ככל שאנחנו

כתבות