logo
ילדים

סוכרת היא מחלה שקטה, במיוחד כשהיא מתפרצת בקרה ילדים - 'סוכרת נעורים' * סיפורו המתוק של מאיר וההבטחה של אבא (סוכרת נעורים)

כנראה אחד התינוקות היציבים בעולם

וידאו שהפך לוויראלי ברשת, הצליח להצחיק מיליוני צופים וצופות, וביניהם גם את ג'ודי לוין גרוס. "אני אף

ילד פלאגמטי. הוא רק נראה מרובע. - אולי יש לך ילד כולרי או סנגוויני ואפילו לא ידעת

כל אדם והאופי שלו. אבל לפני שאנחנו נהיים 'אדם', אנחנו ילדים בעלי מזג מאוד מסוים. למה עונש שמשפיע על

כתבות