logo
דעות

לפעמים נראה לנו כי מעשה אחד קטן הוא שולי, חסר ערך פעוט ואין לו כל השפעה על המציאות. אך בפועל ולמעשה זה הפוך * נעמה טוכפלד על מנהל תקין ומשקל רוחני (פרשת ויקהל פיקודי)

תשתפי אותם. - רוצה שהילדים יעזרו בניקיונות? תשתפי אותם בעשיה!

אז הנה מגיע לו ראש חודש ניסן, הרבה נשים חשות לחץ מסויים כאשר ראש חודש מתקרב. אז במקום לפחד, להלחץ ולהחלש.

מלכה גם היום! - אסתר המלכה כבר הייתי!

במסיבת פורים של גיל שלוש, כבר הייתי מלכה. ולא סתם אחת, אלא אסתר המלכה. עם גלימה ורודה וחיוך מתוק עוד יותר

כתבות