logo
דעות

אנחנו כנשים חרדיות, מעניין אותנו מה הקב"ה דורש מאיתנו כנשים תכל'ס, מה עיקר העיקרים מה המהות, לימוד תורה? חסד? תפילה? להתחתן? והנה התשובה: מובא שהקב"ה ברא את האישה מהצלע - עצם מוסתרת כדי שתהא צנועה ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה: 'תהא אשה צנועה' אשה צנועה חד וחלק! אצל האישה הצניעות היא המהות כמו שאצל גבר לימוד תורה הוא המהות (טור דעה)

מדאיג! - מדאיג: עליה בתופעת הגירושין בציבור החרדי

תופעת הגירושין בציבור החרדי, עלתה בעשור האחרון במאות אחוזים! מה קרה? מה השתנה? מדוע? בסדרת מאמרים שתתפרסם

עיוורון.. - בשביל לראות לא צריך עיניים!

כולנו חיים בעיוורון מחשבתי. מרכיבים לעיננו משקפיים בעלי זגוגיות אטומות אשר מסתירות מאישוננו מבט נכון

כתבות