logo
בין שלבי הסולם: מצליחה לראות במעלת חברתך?דעות

הנטייה האנושית היא לחשוב שאם אכיר במעלותיי אולי אתגאה על הזולת, אמנם פלא הדבר אך ההפך הוא הנכון. אדם

צפו: 'כי גבר עלינו חסדו' בנוסח קרליבךויראלי

רחוב הקבלן המפורסם בהר נוף שוב המה באנשים, ולא, לא היה זה עוד אירוע אצל אריה דרעי המתגורר ברחוב, הייתה זאת

אירוח בחג: מה עם חמותך?משפחה

לפני שבוע היתה רעידת אדמה, לא שמתם לב? איך זה יכול להיות? זה היה לא סתם רעידת אדמה, לפחות 7 בסולם ריכטר (תלוי