logo
תודה זו לא רק מילה!תרבות

המילים:'תודה', 'בבקשה', 'סליחה' נשמעות באוזנינו כ'סתם' מילים נימוסיות, אך מסתבר שהמילה

רוצה שהילדים שלך ילמדו לבקש סליחה?ילדים

"בקש סליחה קודם כל ואז אשמע אותך" - כך אומרת האמא לילד שמבקש משבצת שוקולד אחרי שהכה את אחיו הקטן.

חורץ הדין: 'הילד שלך לא מתאים לחיידר שלנו'ילדים

כיצד יתכן שאדם שמחשיב עצמו לבן תורה, ישפוך דמים בצורה שכזו, וכל זאת כביכול למען התורה, לשם שמים, בדיוק על