logo
בחזרה לבית-הספר: התחלות חדשות הבטחות ישנותילדים

הבטחנו את זה ביסודי, וזה רק כי בגן לא היה שעורי בית, אחרת גם שם היינו מבטיחות, המשכנו לתיכון סמינר/מכללה,

5 דברים שאת חייבת בתיקיופי

לכולנו יש תיק, את התיק שקנינו ולעולם לא חידשנו, את התיק שקיבלנו, את התיק הישן שאנו לא יכולות לעזוב והנה

בדוק ומנוסה: יש דרך מדעית לחתוך נכון עוגהאוכל

נכון שמלא פעמים קרא לך שחתכת עוגה אחרי שאפית והשקעת והתוצאה הסופית היתה לא משו. הרבה מחתיכות העוגה נזרקו